El sistema de premsat Ram és una de les especialitats de Cambras Models. Des del primer moment, hem col·laborat amb els departaments tècnics de dos fabricants d’escaioles especials per tal de contribuir en el desenvolupament d’unes matèries primeres que ens ofereixin les millors prestacions.

 
 
Fruit d’aquesta col·laboració i de més de vint anys d’experiència, podem presumir d’un profund coneixement d’aquesta especialitat i d’oferir un servei molt competitiu en preu, qualitat i rapidesa.