El model o original és l’element fundamental en l’èxit de qualsevol procés de fabricació.
Cambras Models ofereix als seus clients, la seva àmplia experiència per col·laborar en la gestació dels seus nous projectes i adaptar-los al procés de producció òptim en cada cas:

     - Estudi, desenvolupament y càlcul dimensional.
     - Realizació de l'original, tècnic o escultòric.
 
 
Una vegada aprovat el model, passem a la construcció del primer motllo amb el qual s’efectuarà una presèrie destinada a l’obtenció de mostres, estudi de mercat i efectuar correccions en el procés productiu o en la forma si s’escau.

Posteriorment, realitzem la matriu o mare de motllos, amb la que es reprodueixen les sèries de motllos necessaris en cada ocasió.