La matriu o mare de motllos, és l’element que ens permetrà reproduir les sèries de motllos de guix amb els quals el fabricant desenvoluparà la producció. Haurà de tenir la resistència i estabilitat dimensional adequada per tal d’oferir una correcta fidelitat i regularitat en les reproduccions que requereixi la vida del producte.

 
 
Amb aquesta finalitat, estudiem cada projecte i utilitzem els materials i tècnica més adient en cada cas, per tal d’aconseguir la millor relació qualitat/cost. Per això utilitzem des d’escaioles alfa especials per a matrius, a resines expoxi o elastòmers de poliuretà, segons ho requereixin les característiques de l’objecte a fabricar i el volum de les sèries.